Ἀνιχνευτής

τῆς Ἱστορίας

Category Archives: Ἀρχαιολογικοὶ χώροι

Οἱ Κύνες τῶν Ὀλυμπίων…

Ολυμπία. Είσοδος Αθλητών

Athletes’ entrance E. to stadion [stadium] – Olympia, Greece (Library of Congress)

   Ἔντρομοι οἱ ἀρχαιόφιλοι περιηγητὲς ἀντίκρυσαν μπρός τους, τοὺς τεράστιους ὀδόντες τῶν ἑλληνικῶν ποιμενικῶν! Οὐρλιαχτά, κακό… «ἠμύνθησαν οὗτοι διὰ πολυκρότων»…!

Θέμα μεγάλο προκλήθηκε… ἔγγραφα ἐστάλησαν μεταξὺ τῶν Ὑπουργείων καὶ πρὸς τὴν Δημαρχίαν Πύργου γιὰ νὰ διασφαλισθῇ ἡ ἄνετος περιήγησις τῶν Ἄγγλων ἐπισκεπτῶν!  Ἀνάστατος ὁ τύπος…

Read more of this post

Advertisements