Ἀνιχνευτής

τῆς Ἱστορίας

Wojtek: Ὁ Ἀρκοῦδος τοῦ Πολέμου

70010

Τὰ γερμανικὰ στρατεύματα προωθοῦνται στὴν Πολωνία 18 Σεπτεμβρίου 1939 www.ushmm.org

     Θὰ σᾶς διηγηθῷ μία ἱστορία, ἀγάπης, αὐτοθυσίας καὶ συντροφικότητος, ποὺ διαδραματίστηκε τὸν καιρὸ ποὺ τὸ σκότος κάλυψε τὴν Εὐρώπη.  Ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀρχίσουμε ὅπως ὅλες οἱ ἱστορίες, ἀπὸ τὴν ἀρχή.

     Ἦταν ἡ ἐποχὴ λίγο πρὶν ἀπὸ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καὶ ἡ Εὐρώπη βρισκόταν κάτω ἀπὸ διαρκῆ ἀναβρασμό. Οἱ κινήσεις τῆς ναζιστικῆς γερμανίας ἔδειχναν ξεκάθαρα τὶς βλέψεις της. Οἰ κατάσκοποι δούλευαν ἀκατάπαυστα συλλέγοντας πληροφορίες, οἱ ἐπαφὲς ἄλλαζαν στρατόπεδα, ἀνακαλύπτονταν, ἐκβιάζονταν, σκοτώνονταν. Ἀναλώσιμοι οἱ ἄνθρωποι, ἀρκεῖ νὰ μάθαιναν τὰ ἀφεντικὰ αὐτὸ τὸ κάτι παραπάνω, αὐτὸ τὸ ἀξιοποιήσιμο ποὺ θὰ ἐρμήνευε τὶς ἐπόμενες κινήσεις τῶν ἰσχυρῶν τῆς Εὐρώπης. Ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Γαλλία, εἶχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μὲ τὸν Χίτλερ γιὰ εἰσβολὴ στὴν Σοβιετικὴ Ἔνωση καὶ κατάπνιξη τῶν Μπολσεβίκων καὶ αὐτὸ ἦταν προσδοκία καὶ τῶν ΗΠΑ.

     Ἡ ναζιστικὴ Γερμανία σχεδίαζε ἐπίθεση κατὰ τῆς Πολωνίας, ἀλλὰ θέλοντας νὰ ἀποφύγῃ μὲ κάθε τρόπο πόλεμο δύο μετώπων, ἐπιδιώχθῃ καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ὑπεγράφῃ στὶς 23 Αὐγούστου τοῦ 1939, τὸ Γερμανοσοβιετικὸ Σύμφωνο μὴ Ἐπιθέσεως ἢ Σύμφωνο Μολότωφ – Ρίμπεντροπ, μεταξὺ τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως καὶ τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας. Μὲ τὴ συμφωνία αὐτὴ, οἱ ναζὶ μποροῦσαν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν Πολωνία δίχως τὸν κίνδυνο νὰ τοὺς ἐμποδίσῃ ἡ Σοβιετικὴ Ἔνωση, ἡ ὁποία κέρδισε χρόνο γιὰ νὰ προετοιμαστῇ σὲ περίπτωση ἐπιθέσεως τῶν ναζιστικῶν δυνάμεων ἐναντίον της.

Правда_18.11.1940_Молотов_и_Гитлер

Ὁ Μολότωφ μὲ τὸν Χίτλερ στὴ Γερμανικὴ καγκελαρία, ἐφ. Πράβδα, 18 Νοεμβρίου 1940 wikipedia

     Εἶναι χαρακτηριστικὲς οἱ ἀντιδράσεις ποὺ ἀκολούθησαν τὴν ὑπογραφὴ τοπυ Γερμανοσοβιετικοῦ Συμφώνου. Ὁ Οὐίνστον Τσώρτσιλ, πρωθυπουργὸς τῆς Βρετανίας, δήλωσε πὼς οἱ ναζὶ «πρόδωσαν τὸ ἀντι-Κομιντέρν σύμφωνο καὶ τὶς ἀντι-Μπολσεβίκικες συμφωνίες», ἐνῷ ἡ ἀμερικανικὴ ἐφημερίδα Νew York Herald Tribune ἔγραψε πὼς ὁ Χίτλερ «δὲν κράτησε τὴν ὑπόσχεσή του νὰ εἶναι λιοντάρι πρὸς ἀνατολᾶς καὶ ἀρνάκι πρὸς δυσμᾶς».

     Ἡ ἔναρξη τοῦ πολέμου στὴν Εὐρώπη τοποθετεῖται τὴν 1η Σεπτεμβρίου 1939, ὅταν ἡ Ναζιστικὴ Γερμανία εἰσέβάλλε στὴν Πολωνία, τῆς ὁποῖας προκάλεσε τὴν στρατιωτικὴ κατάρρευση μόλις σὲ ἕνα δεκαήμερο. Μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ Πολωνικοῦ στρατοῦ, εἰσέβαλαν ἀπὸ τὰ ἀνατολικά οἱ Σοβιετικοί, ἀντιμετωπίζοντας μηδαμινὴ ἀντίσταση. Ἐτσι ἡ Πολωνία χωρίστηκε σὲ ἕνα κομμάτι κατεχόμενο ἀπὸ τὴ ναζιστικὴ Γερμανία καὶ ἕνα «προστατευόμενο» ἀπὸ τὸν Κόκκινο Στρατό. Στὶς 22 Ἰουνίου τοῦ 1941 ὁ Χίτλερ παραβίασε τὸ Γερμανοσοβιετικὸ Σύμφωνο καὶ ἐπετέθη στὴν Σοβιετικὴ Ἔνωση (Ἐπιχείρηση Μπαρμπαρόσσα).

     Ἡ Πολωνία συνεπῶς, ἦταν μία χώρα ποὺ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, χτυπήθηκε καὶ ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς καὶ ἀπὸ τοὺς Ρώσους. Οἱ Πολωνοὶ στρατιῶτες ποὺ αἰχμαλωτίστηκαν ἀπὸ τὸν ρωσικὸ στρατό, ὁδηγήθηκαν σὲ στρατόπεδα στὴ Σιβηρία. Ἡ γερμανικὴ ἐπίθεση ὅμως ἐναντίον τῆς Ρωσίας, ὁδήγησε τὸν Στάλιν στὴν ἀπόφαση νὰ ἐλευθερώσῃ τοὺς Πολωνοὺς στρατιῶτες ὥστε νὰ πολεμήσουν ἐναντίον τῶν Ναζί. Δεδομένου ὅτι οἱ Πολωνοὶ δὲν ἦταν πρόθυμοι νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ λογαριασμὸ τῶν Ρώσων, ἀποφάσισαν νὰ ὑπηρετήσουν ὑπὸ τὶς διαταγὲς τῶν Βρετανῶν. Ἕνας νέος πολωνικὸς στρατὸς εἶχε δημιουργηθεῖ στὴν Μέση Ἀνατολὴ ποὺ ἐκπαιδευόταν ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους καὶ ἡ διαδρομὴ ποὺ ἔπαιρναν οἱ στρατιῶτες γιὰ νὰ φτάσουν ἐκεῖ, περνοῦσε μέσα ἀπὸ τὸ  Ἰράν, ποὺ τότε λεγόταν Περσία. Ἐκεῖ, στὰ ὀρεινὰ τοῦ Ἰράν τὸ 1942, μία ὁμάδα Πολωνῶν στρατιωτῶν εἶχε μία ἀξιοσημείωτη συνάντηση…

αρκούδος

     Μία μαμὰ ἀρκούδα βρῆκε τὸ θάνατο ἀπὸ ντόπιους κυνηγοὺς καὶ τὸ ὀρφανὸ πλέον ἀρκουδάκι πουλήθηκε στοὺς Πολωνοὺς στρατιῶτες (ἔναντι λίγου φαγητοῦ) ἀπὸ ἕναν  νεαρὸ βοσκὸ. Τὸ ἀρκουδάκι ἦταν πολὺ μικρὸ καὶ οἱ στρατιῶτες, ἡ νέα του οἰκογένεια,  τὸ τάιζαν συμπυκνωμένο γάλα μὲ μπουκάλι. Τὸ ὀνόμασαν Wojtek  καὶ θὰ συντρόφευε τοὺς στρατιῶτες τὰ ἐπόμενα χρόνια.

αρκούδος2

     Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁ Wojtek ἔγινε πολὺ δημοφιλὴς στὰ στρατεύματα. Περνοῦσε τὸν περισσότερο χρόνο του μὲ τοὺς στρατιῶτες τῆς 4ης Διμοιρίας καὶ δύο ἀπὸ τοὺς στενότερους φίλους του ἦταν οἱ Dymitr Szawlugo καὶ Henryk Zacharewicz, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται μαζὶ του στὶς περισσότερες φωτογραφίες. Τρεφόταν ὅπως ὅλοι ἀπὸ τὰ μαγειρία καὶ τοῦ ἄρεσε ἡ μπύρα καὶ τὸ κρασί. Ρουφοῦσε καὶ καμιὰ τζοῦρα ἀπὸ τσιγάρο, ἀλλὰ μόνο ἂν τοῦ τὸ πρόσφεραν ἀναμμένο. Συνήθως προτιμοῦσε νὰ τὸ καταπίνει.

αρκούδος3

     Ὁ Wojtek μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου ἔγινε ἕνας μεγαλόσωμος, δυνατὸς ἀρκοῦδος ποὺ τοῦ ἄρεσε νὰ κολυμπάῃ καὶ νὰ παλεύῃ μὲ τοὺς φίλους του. Βέβαια ἐλάχιστοι δεχόντουσαν νὰ παλέψουν μαζί του γιατὶ ἔβγαιναν «στραπατσαρισμένοι» καὶ αὐτοὶ, καὶ οἱ στολές τους, ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι ἦταν στὴν εὐχάριστη θέση νὰ παρακολουθοῦν. Στὴν Παλαιστίνη ὁ Wojtek ἔγινε ἥρωας, ὅταν ἀπέτρεψε ἕναν Ἄραβα κλέφτη ποὺ ἐπιχείρησε νὰ μπῇ σὲ ἀποθήκη πυρομαχικῶν καὶ βοήθησε στὴν σύλληψή του.

αρκούδα5

     Ὅταν ἡ μονάδα προωθήθηκε στὴν Εὐρώπη, ὁ μοναδικὸς τρόπος νὰ πάρουν τὸν Wojtek μαζί τους ἦταν νὰ τὸν κάνουν καὶ ἐπισήμως στρατιώτη. Τὰ ζῶα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συνοδεύουν τὸν στρατὸ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν μαχῶν· ἔτσι ὁ Wojtek μπῆκε στὴν λίστα τῶν στρατιωτῶν μὲ βαθμὸ καὶ ἀριθμὸ σειρᾶς.

αρκούδα4

     Στὴ Νάπολη, ὁ Βρετανός Archibald Brown εἶχε ἀναλάβει τὴν ὑποδοχὴ τῶν Πολωνῶν καὶ τὴν προώθησή τους στὶς θέσεις τους για να πολεμήσουν τοὺς Ναζὶ καὶ τοὺς Ἰταλούς. Στὴν ἀναφορά τῆς μονάδας λοιπόν, ὁταν κάλεσε τὸν Wojtek δὲν ἀπάντησε κανεῖς.

«Κοιτούσαμε τὴ λίστα καὶ ὑπήρχε ἕνας, ὁ δεκανέας Wojtek, ποὺ δὲν εἶχε ἐμφανιστεί», θὰ δηλώσῃ ὁ Brown χρόνια μετά. Καὶ ὅταν ρωτᾶ τοὺς ὑπόλοιπους στρατιῶτες, γιατὶ δὲν παρουσιάστηκε ὁ Wojtek, «καταλαβαίνει μόνο πολωνικὰ καὶ περσικά», θὰ τοῦ ἀπαντήσῃ ἕνας στρατιώτης καλαμπουρίζοντας. Πρὸς ἔκπληξη του, ὁ Brown ὁδηγήθηκε μπροστὰ σὲ ἕνα κλουβὶ ὅπου ἀπὸ μέσα, τὸν κοίταζε ἥρεμα, μία μεγάλη καφὲ ἀρκούδα.
Ὁ  Wojtek ὅμως, ἀποδείχτηκε πὼς δὲν ἦταν μία ἁπλὴ μασκότ.

αρκούδα6

     Στὸ ἰταλικὸ θέατρο πολέμου, ἡ πολωνικὴ διμοιρία κινεῖται νὰ σπάσῃ τὶς γερμανικὲς γραμμὲς ἄμυνας στὸ Monte Cassino. Ἡ ἐπιχείρηση αὐτὴ ἀποδεικνύεται ὡς μία ἀπὸ τὶς πιὸ αἱματηρὲς μάχες τοῦ Δυτικοῦ Μετώπου, καὶ οἱ Πολωνοὶ κλήθηκαν νὰ κάνουν τὴν τελικὴ ἐπίθεση γιὰ νὰ καταληφθῇ τὸ ὀχυρό.

     Ὁ Wojtek, βλέποντας τοὺς στρατιῶτες νὰ κουβαλοῦν τὰ πυρομαχικὰ στὴν πρώτη γραμμὴ καὶ πάντα πρόθυμος νὰ ἀντιγράψῃ τοὺς καλούς του φίλους, ἄρχισε νὰ κουβαλάῃ τὰ κιβώτια τῶν πυρομαχικῶν ἀπὸ τὰ φορτηγὰ πρὸς τὰ πολυβολεῖα. Ἀψηφῶντας τοὺς κρότους τῆς μάχης, μὲ τὰ ἐχθρικὰ πυρὰ νὰ μαίνονται γύρω του, βοήθησε μὲ τὴ δύναμή του στὴ μεταφορὰ τῶν κιβωτίων, ποὺ μερικὰ ζύγιζαν πάνω ἀπὸ 100 κιλά, διευκολύνοντας τοὺς στρατιῶτες ποὺ μάχονταν στὴν πρώτη γραμμή. Δούλεψε ἀκούραστα, μέρα καὶ νύχτα, φέρνοντας προμήθειες στοὺς φίλους του, οἱ ὁποῖοι μάχονταν γενναῖα τοὺς Ναζί.  Δὲν ἀναπαύθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μάχης, ποτὲ δὲν τοῦ ἔπεσε οὔτε ἕνα κιβώτιο πυρομαχικῶν, οὔτε μία ὀβίδα, καὶ ποτὲ δὲν ἔδειξε φόβο, παρ’ ὅλο ποὺ βρισκόταν ὑπὸ συνεχῶν πυρῶν βομβαρδισμῶν. Οἱ ἐνέργειές του ἦταν τόσο ἐνθαρρυντικὲς γιὰ τοὺς συμπολεμιστὲς του, ὅσο ἀποθαρρυντικὲς γιὰ τοὺς Γερμανούς, οἱ ὁποῖοι ἔβλεπαν μία τεράστια Καφὲ Ἀρκούδα νὰ πολεμάῃ στὸ πλευρὸ τῶν Πολωνῶν, ἐναντίον τους.
Στὶς 18 Μαΐου 1944, ἡ μάχη τοῦ Monte Cassinο ἔληξε νικηφόρα γιὰ τὰ συμμαχικὰ στρατεύματα.

Monte Cassino
Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴ συγκλονιστικὴ μάχη, ὁ Wojtek ἔγινε τὸ ἐπίσημο ἔμβλημα τῆς μονάδας, ὅπου ἐμφανίζεται νὰ κουβαλάῃ στὴν ἀγκαλιά του ἕνα βλῆμα. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου, οἱ περίπου 3.000 Πολωνοὶ στρατιῶτες καὶ ἡ ἀρκούδα τους, μεταφέρθηκαν στὴν περιοχή Berwickshire τῆς Σκωτίας, ὅπου ἔμειναν γιὰ δύο χρόνια. Οἱ στρατιῶτες ἀποστρατεύθηκαν τὸ 1947 καὶ μποροῦσαν πιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὰ σπίτια τους.

Wojtek with members of 22nd Transport and Supply Company 1944

     Ὁ Wojtek  ἀποχαιρέτησε τοὺς ἀγαπημένους φίλους καὶ συμπολεμιστές, καὶ βρῆκε νέο σπίτι στὸν ζωολογικὸ κῆπο τοῦ Ἐδιμβούργου, ὅπου ἔγινε ὁ ἀγαπημένος ὅλων τῶν ἐπισκεπτῶν. Οἱ φίλοι του δὲν τὸν ξέχασαν· τὸν ἐπισκέπτονταν συχνᾶ. Ὁ θάνατός του, τὸ 1963, σκόρπισε θλίψη σὲ πολὺ κόσμο, καθῶς οἱ πολεμικὲς του περιπέτειες εἶχαν ἀναφερθεῖ σὲ ἐφημερίδες καὶ ραδιοφωνικὲς ἐκπομπές. Μνημεῖα καὶ ἀγάλματα στήθηκαν πρὸς τιμή του, ὑπενθυμίζοντας στὸν κόσμο τὴν προσφορά του.

Ὁ Wojtek ὁ Ἀρκοῦδος, ἀποτελεῖ μέρος τῆς πολωνικῆς ἱστορίας τῶν ἐνόπλων δυνάμεων.

Χλόη

The Hero Bear

BearwithSoldier

w1b

WOJTEK

1943-Iraq-Henryk Zacharewicz and Dymitr Szawlugo-with-Wojtek-bear.bmp

Wojtek the Soldier Bear – WWII

Βιβλιογραφία

Ἱστορικὰ στοιχεῖα: Ρεϊμόν Καρτιέ, Ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τ. Α΄, Πάπυρος, Αθήνα, 1964, καὶ wikipedia
http://www.thesoldierbear.com/wojtek.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Wojtek_(bear)

http://www.badassoftheweek.com/voytek.html

http://www.electricrequiem.com/forum/showthread.php?18673-THE-PICTURE-8RENT&p=1185002&viewfull=1#post1185002

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Monte_Cassino

Φωτογραφίες

http://krakowianin1961.salon24.pl/502234,xvii-wojtek-spod-monte-cassino

http://wojtek-soldierbear.weebly.com/lt-krol-and-young-wojtek.html

http://www.ww2incolor.com/d/387679-2/fd27cb5bef4e7ca701a37425a72326a716f5e9bdf025a1e186dfd2f72c5d0919

https://disorderdisorder.wordpress.com/2010/03/10/rendering_6-wojtek-the-soldier-bear/

http://wiadomosci.onet.pl/wojtek-na-wojennej-sciezce/37b93

Σύντομος σύνδεσμος -shortlink- ἄρθρου: http://wp.me/p456C4-2y

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: